Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa!

"Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa!

Program "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa - obszar Kostrza - Szyk

Od 1 maja 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Limanowa możliwe jest skorzystanie w ramach programu "Zanocuj w lesie" ze specjalnie wydzielonego obszaru służącego do bushcraftu i surwiwalu! Dlaczego Kostrza? Przede wszystkim możecie zobaczyć jedyny w swoim rodzaju las wyżynny na terenie górskiego nadleśnictwa. Możecie rozbić hamak pod jednym z najznamienitszych drzew Polski - dębem. Z pewnością jest to teren położony z dala od ruchliwych dróg, szlaków turystycznych, cichy i ciekawy przyrodniczo. Atrakcją terenu może być - położony na terenach lasów prywatnych - Diabelski Kamień!

Lokalizacja obszaru Kostrza - Szyk widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru.
  2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska, które znajdziesz pod adresem: http://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/regulamin-korzystania-z-miejsc-wyznaczonych-do-rozniecania-ognia-miejsc-ogniskowych-na-terenie-nadlesnictwa-limanowa.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/zasady-bezpiecznego-i-etycznego-przebywania-w-lesie
  5. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na te powierzchnie obowiązuje zakaz wstępu.
  6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków turystycznych - informacje znajdziesz na stronie Nadleśnictwa Limanowa.
  7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Obszar objęty programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Limanowa dzierżawi Koło Łowieckie Szarak w Jodłowniku - https://www.szarak-jodlownik.pl.
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić zgłoszenie i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez podanie następujących danych.: imienia i nazwiska zgłaszającego, telefonu kontaktowego, e-maila kontaktowego, liczbę nocy (daty), liczbę osób, planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru), zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie wysłanie ich na adres: m.tomasiewicz@krakow.lasy.gov.pl - nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie - tel.: +48 18 337 22 18 wew. 21, e-mail: m.tomasiewicz@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania – decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa, Regulamin, Mapa - w załączniku.

Nadleśnictwo Limanowa przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Nocowałeś już w lesie?? Pomóż nam ulepszyć "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa i wypełnij ankietę:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl


Lista aktualności Lista aktualności