Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kolejne działania z KOSG Nowy Sącz!

Kolejne działania z KOSG Nowy Sącz!

W dniu 15 grudnia br. Strażnicy Leśni Nadleśnictwa Limanowa prowadzili kolejne działania z Funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Patrole realizowano zarówno za pomocą zespołów na quadach, jak i zespołów poruszających się samochodami terenowymi.

Głównym celem wtorkowych działań było ograniczenie ilości nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi na teren leśny zarządzany przez Nadleśnictwo Limanowa. Działania skumulowano w rejonie masywu Mogielicy. W wyniku przeprowadzonej akcji nie stwierdzono żadnego przypadku poruszania się osoby nieuprawnionej pojazdem silnikowym na terenie Lasów Państwowych.

KOSG Nowy Sącz dzięki za wspólne działania!

Przypominamy, że art. 29 ustawy o lasach jasno określa możliwości poruszania się pojazdami silnikowymi po terenie leśnym. Zgodnie z tym ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi dozwolony jest jedynie wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Przepisy te nie obowiązują m.in. pracowników nadleśnictwa, funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny czy osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie.

Pamiętajcie o tym poruszając się po lesie!

W związku z coraz częściej pojawiającymi się zapytaniami kierowanymi do Nadleśnictwa Limanowa informujemy, że działania Straży Leśnej obejmują teren zarządzany przez Lasy Państwowe.

Na pozostałych obszarach sprawy zarówno kradzieży drewna czy nielegalnych wjazdów na tereny np. lasów prywatnych prowadzą inne - odpowiednio do tego uprawione organy.


Lista aktualności Lista aktualności