Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Limanowskie rysie!

Limanowskie rysie!

Dziś chcemy pokazać Wam kolejnych wyjątkowych mieszkańców Naszych limanowskich lasów - rysia! A nawet rysicę z młodym. Sceneria filmu zupełnie inna niż ta panująca za oknem - my już tęsknimy za zielonym :)

 

Dzięki przeprowadzonemu monitoringowi dużych drapieżników na terenie obszarów Natura 2000 "Ostoja Gorczańska" i "Ostoja Popradzka" w ramach projektu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie nr POIS.02.04.00-00-0191-16-00 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Mentor Consulting możemy dowiedzieć się odrobinę o dużych drapieżnikach żyjących na naszym terenie. A spotkać możemy wilki, rysie, a nawet niedźwiedzia!  


Lista aktualności Lista aktualności