Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Limanowskie wilki

Limanowskie wilki

O tym, że wilki na terenie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Limanowa występują - wiedzą wszyscy - zarówno leśnicy, którzy czasami spotykają je w lesie podczas wykonywania swoich czynności służbowych, jak również turyści, którzy ślady bytowania tych drapieżników widzą podczas swoich leśnych wędrówek.

Dzięki przeprowadzonemu monitoringowi dużych drapieżników na terenie obszarów Natura 2000 "Ostoja Gorczańska" i "Ostoja Popradzka" w ramach projektu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie nr POIS.02.04.00-00-0191-16-00 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Mentor Consulting możemy dowiedzieć się odrobinę o dużych drapieżnikach żyjących na naszym terenie. A spotkać możemy wilki, rysie, a nawet niedźwiedzia!

Dziś zapraszamy Was na krótkie ujęcie limanowskiego wilka w zimowej scenerii:

https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/media/limanowa/IMAG0007.AVI


Lista aktualności Lista aktualności