Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowe zbiorniki retencyjne w leśnictwie Ostra

Nowe zbiorniki retencyjne w leśnictwie Ostra

Postępujące zmiany klimatu, objawiające się m.in. falami upałów, bądź długotrwałymi okresami suszy mają niekorzystny wpływ zarówno bezpośrednio na nas, jak i na środowisko w którym żyjemy. Polscy leśnicy już kilkanaście lat temu podjęli działania mające na celu łagodzenie tych zmian.

   Nadleśnictwo Limanowa od 2011 roku bierze udział w projektach środowiskowych, realizowanych przy udziale funduszy unijnych, których celem jest zabezpieczenie lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Działania te obejmują rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich. Od 2017 roku Nadleśnictwo realizuje „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

  Na przestrzeni lat udało się zbudować wiele obiektów, takich jak przegrody na górskich potokach, kaszyce, a nawet przepławki dla ryb. Nie ulega jednak wątpliwości, że najbardziej efektownymi obiektami retencyjnymi są śródleśne zbiorniki wodne w formie niewielkich stawów - na terenie Nadleśnictwa Limanowa powstało ich już ponad trzydzieści.

  W tym roku oddano do użytku kolejne tego typu obiekty, spośród których wyróżniają się niezwykle malowniczo położone zbiorniki w leśnictwie Ostra, w miejscowości Słopnice. Na śródleśnej polanie powstał kompleks czterech kaskadowo ułożonych zbiorników wodnych. Trzy z nich są ze sobą połączone kamiennymi przelewami, umożliwiającymi spływ nadmiaru wody ze zbiorników położonych wyżej do zbiorników niższych. Dzięki ostatnim opadom deszczu zbiorniki napełniły się wodą.

  Rola, jaką pełnią tego typu leśne stawy w środowisku jest nie do przecenienia. Zbiorniki wodne przyczyniają się do zwiększenia wilgotności powietrza, stanowią środowisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt, są też chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców oraz turystów.


Lista aktualności Lista aktualności