Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa ogłasza nabór zewnętrzny (na zastępstwo na stanowisko księgowego.

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie Nr 38 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 25 października 2022r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz biura RDLP w Krakowie" na stanowiska pracy powstałe w wyniku odejść pracowników na świadczenie emerytalne oraz zwolnione miejsca pracy z innych powodów (zn. spr.: DO.1101.1.48.2022).


Nabór na stanowiska pracy ma charakter rekrutacji zewnętrznej.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Nadleśnictwa Limanowa w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Limanowa, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy” w terminie do 20.11.2023 r. do godz. 10:00. W przypadku dokumentów dostarczanych pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.


Lista aktualności Lista aktualności