Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogłoszenie o nabywaniu gruntów przez Nadleśnictwo

Ogłoszenie o nabywaniu gruntów przez Nadleśnictwo

W odpowiedzi na liczne pytania Nadleśnictwo Limanowa informuje, że jest zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia od osób prywatnych.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert zawierających: numer działki, obręb ewidencyjny, numer księgi wieczystej oraz oferowaną cenę zbycia. Ponadto informujemy, że oferowana do zbycia nieruchomość powinna mieć uregulowany stan prawny, ustabilizowane w terenie granice oraz brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych. O ostatecznym przyjęciu złożonej oferty decyduje położenie działek względem gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Limanowa oraz oferowana cena nabycia. Nie może ona być wyższa od określonej w operacie szacunkowym wyceny nieruchomości gruntowej, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Oferty należy przesyłać na adres: Nadleśnictwo Limanowa, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, lub mailowo na adres: limanowa@krakow.lasy.gov.pl .

W załączniku poniżej: ogłoszenie o nabywaniu gruntow..." oraz "wzór oferty sprzedaży".


Lista aktualności Lista aktualności