Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Oddajmy Królowej co królewskie!

Oddajmy Królowej co królewskie!

W mijającym tygodniu na terenie rezerwatu przyrody "Mogielica" wykonano prace uprzątąjąco - porządkowe. Ww. działania miały na celu przede wszystkim likwidację "dzikich" miejsc ogniskowych, likwidację "dzikich" ławek, a także usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów i osób korzystających w tego miejsca.

Rezerwat Mogielica powstał w 2011 roku. Utworzony został w celu ochrony głuszca i jego biotopu, a także innych rzadkich gatunków ptaków oraz siedlisk przyrodnicznych i form skalnych występujących w szczytowej partii tego wzniesienia. Teren ten to również obszar Natury2000 -  Ostoja Gorczańska PLH120018. Wchodząc na teren rezerwatu spotkać możemy czerwoną urzędową tablicę z nazwą własną tej formy ochrony przyrody. W roku 2020 na terenie rezerwatu Mogielica zamontowano nową tablicę. 

Góra Mogielica jest górą jedyną w swoim rodzaju - zarówno na terenie Nadleśnictwa Limanowa, jak i Beskidu Wyspowego - możemy tam spotkać głuszca, wejść na wieżę widokową (obecnie zamknięta), podziwiać piękne widoki, a przede wszystkim spędzić miło czas! Pamiętajmy jednak, że to Nasze wspólne dobro. O to, aby to miejsce nadal zachęcało do odwiedzin powinniśmy dbać wszyscy.

W mijającym roku ilość turystów, która odwiedziła szczyt Mogielicy była najwyższa od kilku lat. Co roku apelujemy o zaprzestanie rozpalania ognisk na szczycie Mogielicy, o utrzymywanie porządku, nie śmiecenie, nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie palenie posuszu, który został ścięty w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a nie łatwo dostępnej podpałki. Zarówno w lasach, na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się rozniecania ognia poza miejscam wyznaczonymi do tego celu. Zwracamy się z wielkim apelem o respektowanie tego przepisu - pamiętajmy, że akcja gaśnicza na wysokości 1170 m. n.p.m. i w takiej lokalizacji będzie z pewnością akcją trudną, ale i pracochłonną. 

W naszej galerii mogą Państwo znaleźć zdjęcia "przed" i "po" pracach porządkowych na szczycie Królowej Beskidu Wyspowego.

Jednocześnie przypominamy, że wieża widokowa nadal pozostaje zamknięta, ale mimo to zapraszamy Państwa do lasów Nadleśnictwa Limanowa na spacer, poranny trening czy niedzielne podziwianie widoków! :)

Lista aktualności Lista aktualności