Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zabezpieczono siedliska chronionych nietoperzy.

Zabezpieczono siedliska chronionych nietoperzy.

Nadleśnictwo Limanowa wykonało kolejne zadanie realizowane w ramach dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" (OPL).

Tym razem zrealizowane zostały zadania ochronne dotyczące jaskiń zlokalizowanych w obszarze sieci Natura 2000 PLH 120078 Uroczysko Łopień. Jaskinie te są siedliskiem rzadkich i chronionych gatunków nietoperzy: Podkowca małego, Nocka orzęsionego oraz Nocka Bechsteina. W celu ochrony populacji nietoperzy przed niekorzystnym oddziaływaniem turystyki jaskiniowej (szczególnie w okresie hibernacji: od października do kwietnia), w otworach wlotowych jaskiń Zbójeckiej i Złotopieńskiej zamontowane zostały metalowe kraty.

Do tej pory, w ramach projektu OPL, Nadleśnictwo Limanowa zrealizowało zadania ochronne na terenie torfowiska wysokiego na Łopieniu (usunięcie ekspansywnej wierzby, wykonanie przetamowań spowalniających odpływ wody z terenu torfowiska) oraz na terenie gołoborza krzemianowego na Luboniu Wielkim (usunięcie drzew i krzewów zarastających gołoborze).


Lista aktualności Lista aktualności