Wydawca treści Wydawca treści

Cykl życia lasu

Rozejrzyj się. Możesz tutaj zaobserwować cykl rozwojowy drzewostanu, począwszy od nalotu do drzewostanu dojrzałego.

 

  1. NALOT, PODROST LUB UPRAWA SZTUCZNA

Młody las , w pierwszych latach swojego życia, gdy powstał w drodze naturalnego obsiewu nasion (samosiewu) nazywamy nalotem. Wysokością nie przewyższa runa leśnego, a rośnie niekiedy tak gęsto, że nazywany jest „szczotką". Liczba drzew na jednym hektarze może osiągać nawet kilkaset tysięcy. Gdy nieco podrośnie, osiągając około 0,5 m wysokości nazywa się go podrostem.

Jeśli odnowienie powstaje w wyniku posadzenia przez człowieka, to nazywamy je wówczas uprawą.

Aby ten młody las zachował zdrowie i rozwijał się prawidłowo, leśnicy wykonują w nim wiele prac pielęgnacyjnych – spulchniają glebę, poprawiają formę drzew, usuwają drzewka chore, wadliwe, przerzedzają zbyt gęste fragmenty.

  1. MŁODNIK

Młodnikiem staje się podrost albo uprawa, gdy drzewka zaczynają się stykać gałęziami i zostaje usunięta znad nich osłona starszego drzewostanu. Wysokość drzewek zwykle nie przekracza 1,5-2 m. Pomiędzy drzewkami w młodniku pojawia się silna konkurencja o światło, pokarm, wodę i przestrzeń do życia. Zaczynają obumierać drzewa chore, osłabione, gorzej przystosowane. W tym okresie życia lasu, leśnicy podpatrując naturę, usuwają w porę takie drzewa, stwarzając w ten sposób lepsze warunki wzrostu tym, które pozostają. Liczba drzew w wieku 20 lat wynosi średnio około 5 tysięcy na jednym hektarze.

  1. DRZEWOSTAN DOJRZEWAJĄCY

W drzewostanie dojrzewającym pielęgnowanym przez leśników rosną drzewa najzdrowsze, najlepszej jakości. W okresie dojrzewania drzewostanu należy kontynuować prace pielęgnacyjne, poprawiając warunki drzewom dorodnym. W wieku 50 lat liczba drzew na 1 hektarze nie przekracza zwykle 2 tysięcy sztuk..

  1. DRZEWOSTAN DOJRZAŁY

W 100 – letnim drzewostanie liczba drzew na 1 hektarze nie przekracza zwykle 400 sztuk i są to drzewa najlepsze, wybierane przez dziesiątki lat, spośród tysięcy rosnących na samym początku życia lasu. W drzewostanie dojrzałym przyrost na wysokość ustaje, zwiększa się zaś przyrost na grubość. Drzewostan jest już na tyle przerzedzony, że dopuszcza do dna lasu światło i opady, co umożliwia wzrastanie młodego pokolenia drzew, krzewów i ziół. W tym okresie leśnicy pozyskują drewno, dbając przy tym o młode pokolenie lasu.

W ostatnim etapie cyklu rozwojowego wzmagają się procesy obumierania drzew oraz rozkładu drewna, a martwe i zamierające drzewa przyczyniają się do wzbogacenia bioróżnorodności w lasach.