Asset Publisher Asset Publisher

Bat huts - domki wspierające ochronę nietoperzy w Nadleśnictwie Limanowa

Projekt LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym” LIFE20/NAT/PL/001427

Nadleśnictwo Limanowa, jako jedno z jedenastu nadleśnictw w Polsce, bierze udział w projekcie pn. „LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym” (nr LIFE20 NAT/PL/001427). Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (umowa LIFE20 NAT/PL/001427) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa 2810/2022/Wn50/OP-wk-If//D).

Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu ochrony zagrożonych gatunków nietoperzy
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), nocka orzęsionego (Myotis emarginatus) oraz nocka dużego (Myotis myotis) i innych gatunków nietoperzy. W ramach projektu realizowana będzie budowa nowej infrastruktury dla nietoperzy, takiej jak wieża wraz z zimowiskiem oraz chatek dla nietoperzy (ang. bat huts).

Lokalizację obiektów uzgodniono na podstawie przeprowadzonych badań terenowych
w okolicach miejscowości Szczyrzyc i Pogorzany, znajdujących się na obszarze Natura 2000 PLH120052 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego.

Aktualnie w masywie Cietnia możemy zobaczyć betonowe konstrukcje chatek dla nietoperzy (ang. bat huts). W kolejnym etapie budowy zamontowany zostanie dach oraz elewacja wspomnianych domków. Finalny efekt przedstawia poniższe zdjęcie.

fot. Magdalena Tomasiewicz

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć pod linkiem https://lifepodkowiectowers.pl.