Asset Publisher Asset Publisher

Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia

Zgodnie z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2. korzystania z otwartego płomienia;

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 

 

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa występują stałe miejsca wyznaczone do rozniecania ognia - są to:

a. Punkt końcowy ścieżki przyrodniczo – leśnej „Ostra” – 03-11-1-05-100-j-00;

b. Pole biwakowe „Wiatrówki” – 03-11-1-09-262-f-00 i 03-11-1-09-261-k-00;

c. Obozowisko harcerskie "Kostrza 42dcf" - 03-11-1-02-42-d-00, 03-11-1-02-42-c-00, 03-11-1-02-42-f-00.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obiektów.

 

W przypadku chęci skorzystania z miejsca ogniskowego zlokalizowanego przy MO „Ostra” – dotyczy osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych - należy skontaktować się z numerem: 500 216 195 lub 500 216 186 celem potwierdzenia możliwości zapalenia ogniska. Wyrażenie zgody przez Nadleśnictwo możliwe będzie jedynie po podaniu przez zainteresowanych imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Telefoniczna rezerwacja miejsca ogniskowego możliwa jest jedynie od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7.00-15.00.

W przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych przez Nadleśnictwo Limanowa – pierwszeństwo skorzystania z miejsca wyznaczonego na ognisko zawsze ma Nadleśnictwo.

Na obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie" Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa dopuszcza możliwość używania kuchenek gazowych - sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe. Używaj kuchenki pod stałym nadzorem. Kuchenek gazowych nie można używać na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach, w których wysokosć koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.