Asset Publisher Asset Publisher

Prace gospodarcze w leśnictwie Lubogoszcz

Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż na terenach leśnych przylegających do szlaku zielonego

z Mszany Dolnej na szczyt Lubogoszczy

prowadzone będą planowe zabiegi gospodarcze z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Zabiegi prowadzone będą na terenie leśnictwa Lubogoszcz, w pododdziale 304f; 304g; 304h.

Planowany termin przeprowadzenia prac: 13.05.2022 r. - 31.08.2022 r.

Nadleśnictwo informuje o wyłączeniu fragmentu szlaku i przekierowaniu ruchu turystycznego na szlak zastępczy.

Osoby znajdujące się na szlaku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania umieszczonego na terenie leśnym, a także o wyrozumiałość. Nadleśnictwo dokłada starań, aby prace gospodarcze przeprowadzone były w sposób jak najszybszy oraz najmniej uciążliwy dla turystów.

Mapa z lokalizacją obszarów objętych działaniami gospodarczymi znajduje się w załączniku poniżej.

Tablice z okresowym zakazem wstępu obowiązują!