Asset Publisher Asset Publisher

Zasady bezpiecznego i etycznego przebywania w lesie

Nadleśnictwo Limanowa to jedno z 459 Nadleśnictw w Polsce. Działamy w oparciu o ustawę o lasach – zgodnie z nią, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności! Odwiedzając las należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

W lesie możesz robić wszystko – no dobra może prawie wszystko ;)
Możesz biegać, wypoczywać, spacerować, podziwiać przyrodę, odpoczywać, oddychać świeżym powietrzem, jeździć rowerem, podziwiać widoki, zbierać owoce runa leśnego – to wszystko możesz robić sam, z rodziną, ze znajomymi, a nawet ze swoim czworonożnym podopiecznym!

A czego nie możesz robić?

Z pewnościa nie możesz: krzyczeć, hałasować, śmiecić, niszczyć drzew, krzewów, roślin, urządzeń, obiektów turystycznych, technicznych, znaków i tablic. Biwakować możesz tylko w określonym obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” – więcej informacji o nim pod adresem: http://www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl /zakładka "Zanocuj w lesie".

Pamiętaj, że las to dom dzikich zwierząt – nie krzycz, nie płosz, nie chwytaj, nie rób krzywdy! Nie przemieszczaj się po nim samochodem, motorem, quadem.

Pamiętaj, że w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego otwartym ogniem posługiwać się nie wolno. Na terenie Nadleśnictwa Limanowa występują stałe miejsca wyznaczone do rozniecania ognia są to:

a. Punkt końcowy ścieżki przyrodniczo – leśnej „Ostra” – 03-11-1-05-100-c-00;

b. Pole biwakowe „Wiatrówki” – 03-11-1-09-262-f-00 i 03-11-1-09-261-k-00.

 

Nie wchodź na obszary, na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane żółtymi tablicami ostrzegawczymi – najczęściej prowadzimy tam prace z zakresu gospodarki leśnej, ale zdarza się też że występuje duże zagrożenie pożarowe albo wystąpiło zniszczenie lub znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych.

Jak wyglądają żółte tablice? Właśnie tak:

Lasy, które są aktualnie objęte okresowym zakazem wstępu do lasu znajdziesz pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Pamiętaj, że stałym zakazem wstępu objęte są: uprawy leśne do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją – ich nie oznaczamy żółtymi tablicami.

 

Pamiętaj, że w lesie prowadzimy gospodarkę leśną. To bardzo szerokie pojęcie, ale ma parę zasad, a właściwie cztery. To powszechna ochrona lasów, trwałość utrzymania lasów, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów, powiększanie zasobów leśnych.

 

Pamiętaj, że las żyje swoim życiem i możesz tu spotkać przeróżne zagrożenia. M.in.: takie, które związane są z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury) oraz z zagrożeniem pożarowym.

Możesz zetknąć się z jeszcze z:

- zagrożeniami wynikającymi z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia); zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary, gałęzie, surowiec drzewny);

- zagrożeniami związanymi z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem (m.in. drewnem);

- zagrożeniami w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego;

- zagrożeniami  w  miejscach  oddziaływania  czynników  szkodliwych  i niebezpiecznych  (m.in. środki ochrony roślin, spaliny);

- zagrożeniami  związanymi  z  ekspozycją  na  szkodliwe  czynniki  biologiczne  (m.in.  możliwość ukąszenia  przez  owady,  kleszcze,  żmije,  wpływ  roślin:  pyłki,  kolce,  ciernie,  właściwości parzące, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);

- zagrożeniami wynikające z obecności osób postronnych;

- zagrożeniami  ze  strony  materiałów  wybuchowych  i  innych  przedmiotów  niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów;

- zagrożeniami związanymi z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń energetycznych i teleenergetycznych;

- zagrożeniami odzwierzęcymi.

 

Lasy Nadleśnictwa Limanowa mają przeszło 8,5 tys. ha - może się zdarzyć, że zabłądzisz. Chodź więc wyznaczonymi ścieżkami, szlakami, drogami. Pamiętaj o mapie – nawet tej w telefonie - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. Pamiętaj, że pogoda zwłaszcza w górach jest zmienna – burze, śnieg i słońce spotkać tu można na porządku dziennym. Zabierz ze sobą powerbanka i dobry humor! Gdy jednak okaże się, że potrzebujesz pomocy, pamiętaj, że ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR zawsze Ci pomogą – numer do nich: 601 100 300 lub 985.

 

Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc, unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, nieznanymi roślinami i grzybami. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania z lasu. Po powrocie do domu sprawdź czy nie zabrałeś nie sobą niechcianych kumpli – kleszczy.

 

Szanuj Las i wszystkich go odwiedzających i wszystkich w nich mieszkających, a także pracujących!

 

Wszelkie spostrzeżenia, uwagi, usterki można składać:

  • osobiście w siedzibie Nadleśnictwa przy ulicy Kopernika 3 w Limanowej;
  • pod numerem telefonu: 18 337 22 18;
  • mailowo na adres: limanowa@krakow.lasy.gov.pl.

 

Życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa

wraz z pracownikami