Asset Publisher Asset Publisher

Zwierzęta chronione w Małopolsce

W kwietniu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Limanowej po raz piąty odbył się konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, którego hasło w tym roku brzmiało: "Zwierzęta chronione w Małopolsce".

Celem konkursu było przybliżenie uczniom problematyki ekologicznej związanej z ochroną gatunków zagrożonych w Małopolsce, popularyzowanie idei ochrony gatunkowej zwierząt oraz ich siedlisk, kształcenie umiejętności związanych z korzystaniem z różnych źródeł wiedzy oraz integrowanie społeczności uczniowskiej.

Konkurs prowadzony był w klasach IV-VI i cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Nagrodzono 17-naście najpiękniejszych prac. Oprócz pierwszych, drugich i trzecich miejsc, jury przyznało dwie nagrody Grand Prix.

Podczas uroczystości obchodów Dnia Ziemi - 22 kwietnia, laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody, w tym drzewka przekazane przez limanowskich leśników z Nadleśnictwa Limanowa, które było również sposonsorem nagród.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w prace konkursowe!