Asset Publisher Asset Publisher

Back

"Cztery żywioły w lasach"! Konkurs!

"Cztery żywioły w lasach"! Konkurs!

Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje projekt pn.: „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Jednym z zaplanowanych w projekcie działań jest przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt.: "Cztery żywioły w lasach". Celem konkursu jest promocja i popularyzacja wiedzy nt. przyczyn oraz skutków klęsk żywiołowych spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne w polskich lasach, jak również pogłębianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce, mających na celu zapobieganie i ograniczenie skutków tych klęsk.

Nadesłane prace plastyczne muszą przedstawiać zdarzenia związane z tematem przewodnim konkursu – czterema żywiołami występującymi w lasach. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki, uczniowie klas I–III szkół podstawowych, uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://www.zywiolywlasach.pl/konkursy/konkurs-plastyczny-kleski-ekologiczne-w-lasach/

Więcej informacji o projekcie: https://www.zywiolywlasach.pl/

Zachęcamy do czynnego udziału w konkursie! I w całym projekcie!


Asset Publisher Asset Publisher