Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Jesień 21”

„Jesień 21”

W dniach od 24 września do 4 października 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Limanowa odbywać będzie się Akcja Straży Leśnej pod kryptonimem „Jesień 21”.

Akcja ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochronę zasobów przyrodniczych, poprzez egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie tzw. bezprawnego korzystania z lasu.

Asset Publisher Asset Publisher