Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dzień Krajobrazu

Dzień Krajobrazu

Trwają przygotowania do tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu. W tym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska szczególną uwagę zwraca na multisensoryczny charakter krajobrazu i zachęca do doświadczania go wszystkimi zmysłami.

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. Często zapominamy jednak, że "postrzeganie" (w wersji anglojęzycznej użyto słowa „perceive") odnosi się do znacznie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości niż tylko wzrokowego. Krajobrazów doświadczamy bowiem poprzez wszystkie zmysły, jawią się nam one jako suma zmysłowych doznań.

Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni".

Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia nam doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo.

Poprzez wskazanie tematu obchodów chcemy podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie różnych wpływów kształtujących krajobraz oraz zaakcentować potrzebę większej dbałości o przestrzenie pośród których żyjemy. Zwracamy się do różnych podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, placówek oświatowych, parków krajobrazowych, parków narodowych oraz organizacji pozarządowych – z prośbą o promowanie idei Dnia Krajobrazu.

Każdego roku wydarzenia towarzyszące obchodom odbywają się w całym kraju przez cały październik. W tym roku wydarzenie centralne odbędzie się 20 października w Warszawie. Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, obchodzony jest 20 października.

Co dwa lata obchodom Dnia Krajobrazu towarzyszy wręczenie Nagrody Krajobrazowej. Polską Nagrodę przyznaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Laureat krajowy uzyskuje nominację do Europejskiej Nagrody Krajobrazowej Rady Europy.

Zachęcamy wszystkie uprawnione organizacje do nadsyłania zgłoszeń do Konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2022 r. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gdos/dla-kogo-polska-nagroda-krajobrazowa-2022-ruszyly-zgloszenia-kandydatur. Zapraszamy do udziału w konkursie!


Asset Publisher Asset Publisher