Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wspólny patrol z GOPR-em!

Wspólny patrol z GOPR-em!

W dniu 11.02.2021 r. funkcjonariusze Straży Leśnej wspólnie z Ratownikami Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego patrolowali rejon kompleksu leśnego Mogielica.

Wspólne prowadzenie działań pozwala Nam na wymianę informacji i doświadczeń mających znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w górach, a w szczególności osób korzystających ze szlaków turystycznych oraz innych miejsc udostępnianych do celów turystycznych, edukacyjnych czy rekreacyjnych.

Kompleks leśny Mogielica - obejmujący trzy leśnictwa: Skalne, Ostra i Mogielica - jest największym zwartym kompleksem na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Limanowa. Jest również miejscem najchętniej odwiedzanym przez turystów, co przekłada się na ilość wypadków i akcji prowadzonych przez Grupę Regionalną GOPR.