Regulamin korzystania z obiektów edukacyjno - turystycznych na terenie Nadleśnictwa Limanowa

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 06.07.2023 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 12/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno - turystycznych na terenie Nadleśnictwa Limanowa.

Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów oraz parkingów leśnych na terenie Nadleśnictwa Limanowa

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 21.09.2023 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 23/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 21.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc postoju pojazdów oraz parkingów leśnych na terenie Nadleśnictwa Limanowa.