Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasu górskiego z dominacją jodły i buka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 67 lat, a przeciętna zasobność przekracza 316 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych:

 • 86.5 proc. – las górski, czyli drzewostany z przewagą jodły i buka
 • 10,8 proc. – las mieszany górski, czyli drzewostany z przewagą buka i jodły oraz znaczącym udziałem świerka
 • 1,6 proc. - las wyżynny, czyli drzewostany jodłowo - bukowe z domieszką dębu
 • 0,7 proc. - las mieszany wyżynny, czyli drzewostany jodłowo - bukowe z domieszką sosny
 • 0,2 proc. – las górski wilgotny czyli drzewostany jodłowe z domieszką jawora i wiąza
 • 0,1 proc. - bór mieszany górski, czyli drzewostany z przewagą świerka

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych:

 • 49,4 proc. – jodła
 • 37,3 proc. - buk
 • 8,8 proc. –  świerk
 • 1,5 proc. – modrzew
 • 1,2 proc. – jawor
 • 0,8 proc. - sosna
 • 0,3 proc. - jesion
 • 0,2 proc. - grab
 • 0,5 proc. pozostałe gatunki

 
Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach wieku:

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 3,9 proc. – I klasa
 • 17,1 proc. – II klasa
 • 30,7 proc. – III klasa
 • 14,5 proc. – IV klasa
 • 11,7 proc. – V klasa
 • 4,5 proc. – VI klasa i starsze
 • 17,6 proc. - klasa odnowienia (drzewostany które osiągnęły wiek rębności, z licznym młodym pokoleniem pod osłoną drzewostanu macierzystego)

Przeciętna zasobność drzewostanów wg gatunku panującego:

 • Jodła – 313 m sześc./ha
 • Buk – 321 m sześc./ha
 • Świerk – 304 m sześc./ha