Wydawca treści Wydawca treści

Gatunki drzew i krzewów

W okolicy punktu nr 6 możemy zaobserwować największe zróżnicowanie gatunkowe drzew i krzewów występujących w otoczeniu ścieżki, a ich nazwy opisano na tabliczkach. Gatunkiem dominującym w otaczającym nas drzewostanie jest jodła pospolita (Abies alba), szczegółowo opisana przy punkcie 4.

Obok jodły najważniejszym dla regionu gatunkiem tworzącym okoliczne lasy jest buk pospolity (Fagus sylvatica). Liściasty i cieniolubny najlepiej czuje się w otoczeniu innych buków tworząc tzw. buczyny. W lasach tych, ze względu na małą ilość światła dochodzącego do dna lasu, nie występuje prawie roślinność runa. Wyjątkiem są tutaj rośliny posiadające kłącza i cebule. Kwitnąc wczesną wiosną (kiedy buki nie zdążyły jeszcze rozwinąć liści), tworzą gęste, pachnące kobierce. W okresie gdy na bukach pojawiają się liście, rośliny te przechodzą w stan uśpienia czekając do następnej wiosny.

Buki cechuje gładka popielatoszara kora, eliptyczne, błyszczące ciemnozielone liście oraz charakterystyczne owoce, zwane bukwią, które są przysmakiem dzików.

Spośród drzew iglastych na Lubogoszczy spotkać można również sosnę pospolitą (Pinus sylvestris). Występuje ona tutaj sporadycznie, jednak warto wspomnieć, że dla Polski jest to główny gatunek lasotwórczy, tworzący tzw. monokultury czyli jednogatunkowe i jednowiekowe drzewostany.

Sosna ma charakterystyczną korę: szarobrązową i grubą u podstawy pnia, a w górnej części czerwonocynamonową, łuszczącą się cienkimi płatami.

Oprócz wymienionych gatunków spotkać tu można jeszcze lipę drobnolistną o pięknie pachnących kwiatach (Tilia cordata) oraz brzozę brodawkowatą (Betula pendula), drzewo o rozpoznawalnej czarno-białej korze. W dolnych warstwach drzewostanu kryją się krzewy: leszczyna pospolita (Corylus avellana) znane z przydomowych ogródków, jarząb pospolity

(Sorbus aucuparia) oraz kruszyna pospolita (Frangula alnus) – krzewy o zmiennobarwnych owocach i korze wydzielającej intensywny zapach.

Występowanie obok siebie tak wielu gatunków wpływa na odporność lasu, dzięki czemu będziemy mogli się nim cieszyć przez wiele lat.