Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Lasy położone w terenach górskich wymagają specjalnego traktowania. Działalność człowieka nie może zachwiać ich równowagi.

Wszystkie działania pielęgnacyjne i ochronne prowadzące do powstawania odnowień (młodego pokolenia drzew), poprawiania stanu lasu oraz zalesiania nowych obszarów mieszczą się w obszarze działania hodowli lasu. Należą do niej także czynności związane z pozyskaniem, przechowywaniem, przysposabianiem nasion do siewu oraz produkcją sadzonek na szkółkach. Celem tych czynności jest uzyskanie i utrzymanie drzewostanów stabilnych, odpornych na choroby i szkodniki, spełniających funkcje przyrodnicze i ochronne, a jednocześnie będących źródłem drewna dobrej jakości.