Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W okolicy ścieżki możemy spotkać wiele gatunków zwierząt chronionych i łownych. Zwierzęta chronione, które możesz zaobserwować w tej części lasu, to m.in.: puszczyk uralski, żmija zygzakowata, lub kryjąca się w wilgotniejszych miejscach salamandra plamista.

Zwierzyną łowną nazywamy te zwierzęta, na które wolno polować w określonym czasie. Poza okresem polowania zwierzyna korzysta z całkowitej ochrony. Prowadzenie gospodarki łowieckiej w lesie wiąże się z utrzymaniem liczebności zwierzyny na odpowiednim poziomie, aby szkody przez nią wyrządzane były jak najmniejsze, a populacja nie była zagrożona.

Na terenie góry Lubogoszcz możesz spotkać jelenie (łanie i byki), sarny (rogacze i kozy), dziki, borsuki i lisy.

Zima jest najtrudniejszym okresem dla zwierząt, gdyż o tej porze roku mają one trudności ze znalezieniem pokarmu leżącego pod pokrywą śnieżną. Zaczynają wówczas intensywnie żerować, ogryzając pączki, pędy i korę młodych drzewek doprowadzając często do ich śmierci. Aby zapobiec szkodom, powinniśmy dokarmiać zwierzynę, wykładając im odpowiedniej jakości pokarm w specjalnych urządzeniach do dokarmiania.

Przy przystanku nr 8 zbudowano paśnik drabinowy, w którym podaje się karmę dla zwierzyny płowej (jelenie, sarny). Do budowy wykorzystano naturalne materiały, aby swym wyglądem nie odstraszał zwierząt. Tuż za paśnikiem ustawiono tzw. lizawkę, w której umieszcza się bryłki soli kamiennej, niezbędnej do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmów zwierzęcych.