Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnia pomiarowa

Wielki, różnorodny las można pomierzyć, podzielić na mniejsze części, bardziej jednorodne pod względem wieku, gatunku, czy fazy wzrostu. Dla takich wydzieleń planuje się na podstawie czasochłonnych pomiarów i obserwacji odpowiednie zabiegi, dzięki którym poszczególne drzewostany będą się rozwijać prawidłowo.

W praktyce leśnej powyższe czynności należą do pracowników Biura Urządzania Lasu. W wyniku ich pracy powstaje podstawowy leśny dokument zwany „planem urządzania lasu", który określa na najbliższe 10 lat wszystkie czynności przewidziane do wykonania przez leśników.

Obecnie znajdujemy się na powierzchni pomiarowej, na której pracownicy Biura Urządzania Lasu określili wiek drzew, zmierzyli ich pierśnice oraz wysokości. Pomiary takie pomagają w określeniu zasobności drzewostanów (ilości drewna na 1 hektarze), co ma istotny wpływ na późniejsze planowanie zabiegów. Jeśli więc w przyszłości zobaczysz w lesie człowieka z siekierą lub piłą, pamiętaj, że jego działania zostały zaplanowane przez fachowców – inżynierów,  na podstawie pracochłonnych pomiarów na takiej powierzchni, jak ta, na której właśnie stoisz.