Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno - turystycznych na terenie Nadleśnictwa Limanowa

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 06.07.2023 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 12/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno - turystycznych na terenie Nadleśnictwa Limanowa.

Ww. Zarządzenie obejmuje wprowadzenie następujących dokumentów:

1. Regulamin korzystania z Izby Leśnej Nadleśnictwa Limanowa.
2. Regulamin korzystania ze ścieżek przyrodniczo - leśnych w Nadleśnictwie Limanowa.
3. Regulamin korzystania z miejsc odpoczynku w Nadleśnictwie Limanowa.
4. Regulamin korzystania z miejsca biwakowania „Wiatrówki” w Nadleśnictwie Limanowa.

Jednocześnie Nadleśnictwo Limanowa informuje, że traci moc zarządzenie nr 13/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno – turystycznych na terenie Nadleśnictwa Limanowa (zn. spr.: ZG.715.24.2020 z dnia 24.03.2020 r.).

W dniu 12.09.2023 r. wszedł w życie ANEKS nr 1 z dnia 12.09.2023 r. do ZARZĄDZENIE nr 12/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa w Limanowej z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno - turystycznych na terenie Nadleśnictwa Limanowa. Aneks obejmuje zmianę "Regulaminu korzystania w miejsc odpoczynku w Nadleśnictwie Limanowa".