Wydawca treści Wydawca treści

Zapadlisko

Większość gruntów Nadleśnictwa znajduje się na terenie Beskidu Wyspowego. Malowniczo położone masywy wzgórz takich jak Łopień, Śnieżnica, Ćwilin czy Lubogoszcz, na której właśnie się znajdujesz, ukształtowały się w ciągu ostatnich 30 milionów lat, a materiał, z którego góry te są zbudowane zaczęły się tworzyć 90 milionów lat temu. Kiedyś było tu dno morza, na którym przez miliony lat gromadziły się różne osady, zwane fliszowymi – mające miąższość sięgającą ponad 2 km. Około 10 milionów lat temu okoliczny teren wynurzył się z nad powierzchni wody, a dzięki ruchom górotwórczym został pofałdowany.

Osady wystawione na działanie mrozów, wiatrów, wody i innych niszczących elementów klimatu zaczęły w różnym stopniu ulegać erozji – warstwy bardziej wytrzymałe tworzą teraz szczyty okolicznych wzniesień, natomiast podłoże bardziej podatne na erozję zostało uformowane w rozległe obniżenia.

Obecnie w obniżeniach terenu znajdują się miejscowości i tereny rolnicze, a na wyspowo rozmieszczonych wzniesieniach rosną bukowo jodłowe lasy.

Procesy erozji postępują nadal – średnio w ciągu roku okoliczne góry obniżają się o 0,05 – 0,15mm, a w przeciągu ostatnich 10 000 lat obniżyły się o 70 cm. Niekiedy dochodzi tu do różnego rodzaju lokalnych obsunięć warstwy gleby i podłoża skalnego – tworzą się wtedy miejsca takie jak te, w którym się właśnie znajdujemy. „Zapadlisko" nazwane w ten sposób przez mieszkańców okolicznych wiosek, odkrywa przed nami skały piaskowców utworzonych przed dziesiątkami milionów lat.

Lokalne zagłębienie terenu, tworzące charakterystyczny mikroklimat oraz odsłonięte popękane okruchy skalne, stwarzają warunki życia dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, przez co miejsca takie jak to, są bardzo wartościowe nie tylko dla początkujących geologów, ale również dla przyrodników.