Wydawca treści Wydawca treści

Źródełko

W miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, wybija na powierzchnię woda przefiltrowana przez warstwę gleby i piaskowców, tworząc śródleśne źródełko. Takich miejsc można odnaleźć wiele w okolicznych lasach. Niekiedy woda wypływa strugą spomiędzy kamieni, innym razem powoli sączy się, tworząc śródleśną młakę, którą porastają olsze, jesiony, czasem wierzby. Są to gatunki drzew preferujące miejsca o podwyższonej wilgotności gleby.

Źródełka leśne urozmaicają ekosystem, stwarzając warunki życia gatunkom, które wymagają w swym rozwoju środowisk wodnych.

W młakach, potoczkach, małych oczkach wodnych spotkać można m.in. larwy komarów, komarnic, ochotek, chruścików, wioślarki, widłonogi, kiełże czy pijawki. Dla uważnych i cierpliwych oczu przyrodników ukazać się mogą również kumaki górskie, traszki, salamandry i żaby.

Poza kształtowaniem nowych siedlisk, zbiorniki podobne do tego przy którym stoimy, mają istotny wpływ na gospodarkę wodną regionu.

Oczka wodne, stawy, mokradła, młaki to tzw. obiekty małej retencji mające na celu zatrzymanie jak największej ilości wody przez jak najdłuższy czas, przez co zwiększają jej zasoby. Warto tutaj wspomnieć, że właściwości retencyjne ma również ściółka leśna, która w trakcie opadów deszczu nasiąka, kumulując w sobie wilgoć. Właściwości takie ma również sam las, który zimą gromadzi wodę w postaci śniegu. Pod okapem koron drzew topnieje on na wiosnę o wiele dłużej niż na przestrzeni otwartej. Dzięki temu las spełnia również rolę przeciwpowodziową.