Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr PL23/00000292.

Certyfikat nr PL23/00000292 potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz oddziałami wymienionymi w załączniku do Certyfikatu spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Okres ważności certyfikatu: od 13.11.2023 r. do 12.11.2026 r.