Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr BVCPL/PEFCFM/04.

Certyfikat został przyznany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification Polska. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krakowie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „ Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Certyfikat jest ważny do 12.11.2020 r.
PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

Materiały do pobrania


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada certyfikat o numerze: Certyficate SGS-FM/COC-010065.

Decyzją jednostki certyfikującej SGS Polska Sp. z o.o., system gospodarowania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu FSC.

Data ważności certyfikatu obejmuje zakres czasowy od 20.02.2019 r. do 19.02.2024 r.