Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr PCBC/PEFC-4/1/2021.

Certyfikat nr PCBC/PEFC-4/1/2021 potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz oddziałami wymienionymi w załączniku do Certyfikatu spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003 : 2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Okres ważności certyfikatu: od 23.12.2021 do 12.11.2023.


Certyfikat FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada certyfikat FSC® o numerze: BV-FM/COC-119146.

Decyzją jednostki certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., system gospodarowania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL - KRAJOWY STANDARD GOSPODARKI LEŚNEJ FSC W POLSCE.

Data ważności certyfikatu obejmuje zakres czasowy od 08.11.2021 r. do 19.02.2024 r. Numer certyfikatu: BV-FM/COC-119146. Numer licencji: FSC-C119146.