Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT - uruchomienie telefonu ws. zgłoszenia zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem zwierząt

W celu zapewnienia niezwłocznego reagowania na informacje dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych jakie mogą mieć miejsce w zakresie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo (przypadki z udziałem osób lub zwierząt, w tym w szczególności: nieumyślne zniszczenie stanowiska lęgowego, lub znalezienie rannych zwierząt itp.) uruchomiony został numer kontaktowy – 506 111 815.

Telefon ws. zgłoszenia zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem zwierząt będzie funkcjonował w okresie od 1 marca do 15 października w godzinach 7.00 – 22.00, a od 16 października do końca lutego w godzinach 7.00 – 16.00.

Jednocześnie Nadleśnictwo Limanowa przekazuje do wiadomości listę ośrodków rehabilitacji zwierząt w małopolsce i woj. sąsiednich.