Asset Publisher Asset Publisher

Limanowscy leśnicy przetransportowali rannego Orła przedniego do Leśnego Pogotowia w Mikołowie, działającego przy Nadleśnictwie Katowice.
Stałe współpracujemy z Ratownikami Grupy Podhalańskiej GOPR. Ta współpraca to przede wszystkim pomoc podczas działań ratowniczych i szkoleniowych, przekazywanie informacji o niebezpieczeństwach i...
W dniach od 6 do 14 marca br. realizowana będzie akcja Straży Leśnej pod kryptonimem "Wieniec 23".
W ostatnich dniach notujemy intensywne opady mokrego śniegu w temperaturze około 0 stopni C - w tej sytuacji często w lesie spotkać możemy zjawisko okiści. Nadleśnictwo Limanowa apeluje o rozważne...
Światowy dzień mokradeł 27.01.2023 | Paweł Twaróg ...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, w trakcie sezonu łowieckiego na terenie nadleśnictwa odbywać się będą polowania zbiorowe na zwierzynę łowną organizowane przez koła łowieckie: Szarak, Jaworz,...
19 grudnia 2022 r. w Limanowej o godzinie 10:00 rozpoczął się III Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wydarzenie zorganizował Powiat Limanowski. Nadleśnictwo - jako partner wydarzenia - również przywiózł na...
W dniu 18 grudnia plac przed siedzibą Opery przybrał zieloną barwę. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska oraz Nadleśnictwa Limanowa zapewnili...
Nadleśnictwo Limanowa informuje o tymczasowym zamknięciu obiektu edukacyjno - turystycznego - miejsce odpoczynku "Ostra".
Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż w dniach 16-23 grudnia odbywać będzie się sprzedaż choinek.
Działania gospodarcze w leśnictwie Gorc. 24.11.2022 | Paweł Twaróg ...
15 i 16 października przebiegał w Krakowie pod kątem imprez biegowych - 8. Cracovia Półmaraton Królewski i Mini Mini Kraków Run.
Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie w dniu 15 października br. zorganizowała na terenie Nadleśnictwa Limanowa i Gorczańskiego Parku Narodowego Ogólnopolski Bieg Papieski.
Tym razem to gorczańskie szlaki zapełniły się młodzieżą, która zgłosiła się na 68 Młodzieżowy Zlot Turystyczny im. Elfrydy i Czesława Trybowskich. Wprawdzie nie były to wyprawy takie jak dawniej,...
1 października na Rynku w Limanowej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie połączone było z pokazem sprzętu służb mundurowych...
Zapraszamy wszystkich chętnych, i tych starszych i tych młodszych do wzięcia udziału w konkursie Leśne Inspiracje, którego tematem przewodnim jest "Piękno lasu".
W ramach czwartej edycji akcji #sadziMY - w dniach 29-30.09 br. - Nadleśnictwo Limanowa rozdawało sadzonki drzew leśnych.
Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowym 15.09.2022 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż w dniach od 23 września do 1 października 2022 roku, na terenie województwa małopolskiego odbywać się będzie ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie.
Postępujące zmiany klimatu, objawiające się m.in. falami upałów, bądź długotrwałymi okresami suszy mają niekorzystny wpływ zarówno bezpośrednio na nas, jak i na środowisko w którym żyjemy. Polscy...

Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin!

W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (zwanym dalej „IYPH 2020”) i zaprosiło Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC), do zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi Chroniąc rośliny - chronisz życie

Głównym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Lasy Państwowe, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną i tym samym chroniąc polskie lasy przed licznymi zagrożeniami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych, wpisują się w założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Lasy Państwowe w ochronie zdrowia roślin:

1.Chronimy zasoby genowe rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych, a także zagrożonych gatunków roślin zielnych i zachowujemy kolekcje roślin. Przykładowe działania:

 • działalność Leśnego Banku Genów,
 • leśne arboreta i ogrody botaniczne,
 • programy reintrodukcji i restytucji roślin np. cisa.

2.Prowadzimy programy czynnej ochrony cennych siedlisk oraz gatunków roślin zagrożonych wyginięciem np.:

 • w borach chrobotkowych - bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy poza obręb płatów siedliska przyrodniczego,
 • w borach i lasach bagiennych-poprawa stanu ochrony siedliska poprzez poprawę warunków wodnych.

3.Prognozujemy występowanie zagrożeń lasów ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.

4.Zabezpieczmy lasy przed szkodnikami, chorobami, uszkodzeniem przez zwierzynę. Przykładowe działania:

 • mikoryzacja sadzonek drzew leśnych na szkółkach,
 • zwalczanieszkodnikówowadzichw lasach,
 • zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną.

5.Chronimy skutecznie las przed pożarami. Przykładowe działania:

 • rozwijanie i udoskonalanie systemu przeciwpożarowego,
 • modernizacje dróg przeciwpożarowych.

6.Realizując projekt małej retencji zatrzymujemy wodę w lesie, dzięki czemu przeciwdziałamy suszy.

7.Zwalczamy gatunki roślin inwazyjnych, chroniąc tym samym rodzime rośliny, np.:

 • zwalczanie czeremchy amerykańskiej.

8.Chronimy pszczoły - sprzymierzeńców roślin.

9.Sadzimy drzewa zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej dzięki czemu zapobiegamy niekontrolowanemu przemieszczaniu się różnych populacji drzew.

10.Sadząc coraz więcej gatunków drzew liściastych dbamy o poprawę zdrowotności lasów, zwiększamy ich różnorodność biologiczną i odporność na zmiany klimatu. Przykłady działań:

 • przebudowa drzewostanów,
 • sadzenie drzew i krzewów gatunków rodzimych zwiększających różnorodność biologiczną lasów.

11. Sadząc drzewa zwiększamy możliwość pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez lasy oraz zwiększamy lesistość kraju:

 • przebudowa drzewostanów,
 • projekt rozwojowy LP: Lne Gospodarstwa Węglowe.

12. Usuwamy śmieci z lasu.

13.Utrzymując lasy w zdrowiu dostarczamy na rynek ekologiczne produktyz nich pochodzące (drewno, płody runa leśnego itp.). Przykłady działań:

 • projekt rozwojowy LP:Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

14. Dbając o lasy stwarzamy możliwości do wypoczynku, sportu i rekreacji milionów Polaków, podkreślając jednocześnie, że przebywanie w lesie oddziałuje pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi. Przykłady działań:

 • Akcje biegowe, rowerowe itp.