Asset Publisher Asset Publisher

Górna część Pola Biwakowego "Wiatrówki" tymczasowo nieczynna! 18.01.2022 | Magdalena Tomasiewicz ...
Uwaga POLOWANIE!!! 12.10.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Uwaga – przedłużenie terminu naboru na wolne stanowisko pracy: Starszy Księgowy.
W dniu 24.12.2021 r. Nadleśnictwo Limanowa będzie nieczynne.
19.12.2021 r. Nadleśnictwo Limanowa wspólnie z Powiatem Limanowskim, lokalnymi rękodzielnikami, rzemieślnikami, a także producentami ekologicznej żywności brało udział w bożonarodzeniowym kiermaszu.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ogłasza nabór zewnętrzny na wolne stanowisko pracy: STARSZY KSIĘGOWY
Dla absolwentów studiów ekonomicznych wyższych (o kierunkach: rachunkowość, finanse, controlling, audyt, doradztwo podatkowe) oraz absolwentów średnich szkół ekonomicznych (w zawodzie –...
Wyjątkowe podziękowanie dla Honorowych Dawców Krwi, którzy dzielą się życiem!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia na tych, którzy 16 grudnia podzielą się z potrzebującymi darem krwi, czeka...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, że sprzedaż choinek w odbywać się będzie w dniach 20 oraz 22 grudnia, w godzinach od 07:30 do 14:30.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ogłasza nabór wewnętrzny na wolne stanowisko pracy: STARSZY KSIĘGOWY
Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż w okresie 10.09. - 30.11.2021 r., w masywie góry Lubogoszcz prowadzone będą prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna.
Zasadzony październik! 19.10.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
WIĘCEJ "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa! 25.08.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Zakończyła się ogólnopolska akcja #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. W czwartek - 30 września br. i piątek - 1 października br., we wszystkich nadleśnictwach w całej Polsce każdy chętny mógł...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż w dniach od 01 października 2021 roku, na terenie powiatu limanowskiego odbywać się będzie ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie.
Rusza ogólnopolska akcja #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. W najbliższy czwartek i piątek we wszystkich nadleśnictwach w całej Polsce każdy chętny otrzyma sadzonkę. Do rozdania mamy aż milion...
W dniach od 24 września do 4 października 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Limanowa odbywać będzie się Akcja Straży Leśnej pod kryptonimem „Jesień 21”.
Ponad 17 tys. obiektów turystycznych Lasów Państwowych: miejsc biwakowania i kempingów, ośrodków wypoczynkowych i kwater, szlaków pieszych, rowerowych i konnych, a także parkingów, punktów...
W dniu 11 września 2021 r. na terenie leśnictwa Kostrza odbyły się ćwiczenia podmiotów KRSG „Kostrza 2021”. Organizatorem wydarzenia była Komenda Powiatowa PSP w Limanowej, we współpracy z...
Zarządzenie nr 21/2021 i 20/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 24.08.2021 r. 01.09.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...

Asset Publisher Asset Publisher

Woda sprzyja bioróżnorodności

Tworzone w lasach zbiorniki retencyjne stają się doskonałym siedliskiem do bytowania wielu, związanych z wodą gatunków roślin i zwierząt. Bogata bioróżnorodność z kolei pozwala zapewnić utrzymanie równowagi w przyrodzie i jej przetrwanie.

Czym jest bioróżnorodność?
Bioróżnorodność, inaczej: różnorodność biologiczna to zróżnicowanie życia na Ziemi, na wszystkich poziomach jego organizacji. Poprzez przybieranie różnorodnych form, przyroda przystosowuje się do zachodzących zmian. Z jednej strony pojęcie to dotyczy zróżnicowania genetycznego, z drugiej - różnorodności gatunków, z trzeciej natomiast - różnorodności ekosystemów. Te trzy poziomy jednocześnie wzajemnie się uzupełniają i na siebie oddziałują. Żaden organizm nie istnieje bowiem w oderwaniu od innych. Wręcz przeciwnie - jest powiązany całą siecią skomplikowanych zależności z innymi organizmami. Gdy ginie jeden, zagrożony jest kolejny, bezpośrednio od niego zależny.

Definicja definicją, jednak co to słowo w rzeczywistości oznacza, można odkryć samemu, chociażby podczas wakacyjnych wycieczek w plener.

Jak chronić różnorodność biologiczną?
Zagrożeniem dla bioróżnorodności są m.in. zmiany klimatu i niszczenie naturalnych siedlisk roślin i zwierząt. By nie dopuścić do ich wyginięcia, konieczna jest ochrona istniejących oraz tworzenie nowych miejsc bytowania.

Idealnym przykładem są zbiorniki retencyjne, budowane w ostatnich latach przez Lasy Państwowe. Od 2007 roku w Polsce południowej realizowany jest projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie". W Małopolsce Nadleśnictwo Limanowa jest jednym z dwunastu nadleśnictw, w których ten projekt jest prowadzony.

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa obecnie budowane są już ostatnie zbiorniki. Do końca 2014 roku będzie ich 24, o łącznej pojemności 12306 m³ i powierzchni 7201 m². Poszczególne jeziora mają średnio około 1 m głębokości.

Dlaczego w lasach utworzono zbiorniki retencyjne?
Rozwój gospodarki w pewnym stopniu przyczynia się do wysychania źródeł. Człowiek, chcąc zapobiegać lokalnym podtopieniom, buduje kanalizację burzową, rowy, do których kieruje wodę opadową. Obok budynków wykonuje utwardzone podjazdy i place, by woda nie mogła tam się zatrzymać. Niestety, takie działania powodują przyspieszony spływ wód opadowych.

Na stokach górskich, woda opadowa odpływa szybciej i tylko jej ograniczona ilość przenika do głębszych warstw gleby. Aby temu zapobiec, w lasach budowane są zbiorniki wodne. Podstawową ich funkcją jest poprawa retencyjności w warunkach górskich - ochrona przed szybkim spływem powierzchniowym wody, zatrzymanie jej jak najdłużej.

Miejsca, w których zbiorniki retencyjne powstały, nie są przypadkowe. Ich lokalizacja wynika z obecności terenów podmokłych, niewielkich młak, czy też występujących wiele lat wcześniej stawów. Zasilane są głównie przez wody opadowe, jednak niektóre z nich mają także swoje „źródła zasilania" w postaci niewielkich potoków. Zbiorniki są zbudowane przeważnie na gruntach słabo przepuszczalnych, a brzegi grobel dodatkowo uszczelniono.

Oprócz pełnienia funkcji retencyjnych, powstałe w lasach jeziora stały się nowym siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. To właśnie tam można teraz zaobserwować dużą bioróżnorodność. Woda bowiem jest czynnikiem niezbędny do życia zwierzętom. Wiosną tego roku w zbiornikach retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Limanowa pojawili się pierwsi mieszkańcy m.in. kumak górski, zaskroniec, traszki, ptactwo wodne, różne gatunki owadów (m.in. kilka gatunków ważek, pływak żółtobrzeżek). Wybudowane jeziora stały się atrakcyjnym siedliskiem dla ptaków, płazów, gadów, owadów. Także dla ssaków są dodatkowym miejscem wodopojowym.

Aby miłośnicy przyrody mogli korzystać z atrakcji, jakie stworzyły jeziora, na Kostrzy, gdzie znajduje się aż sześć zbiorników retencyjnych, Nadleśnictwo Limanowa zaprojektowało nową ścieżkę edukacyjną. Szlak został już oznakowany i wkrótce zostanie udostępniony turystom.

 

Artykuł ukazał się w lipcowym Głosie Limanowskim