Asset Publisher Asset Publisher

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - ARiMR

W związku z informacją otrzymaną od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą PROW 2014-2020 poddziałania 8.5 Nadleśnictwo Limanowa zaprasza do uczestnictwa w programie. Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska można składać do biur powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy w dniach od 3 sierpnia do 11 września 2020r. Więcej informacji dotyczących programu w załączonym ogłoszeniu Prezesa ARMiR stanowiącym załącznik niniejszego artykułu lub pod linkiem:https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/podddzialanie-85-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska/2020.html