Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu!

Uwaga zakaz wstępu do lasu!

Podstawa prawna to art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.  U. z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z §  17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566).

Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie przedmiotowego zakazu.

Zakaz nie dotyczy osób upoważnionych do wstępu do lasu.

Zakaz obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r. włącznie.