Asset Publisher Asset Publisher

Udostępnianie terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych lub masowych.

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 10.05.2023 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 9/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 10.05.2023 r. w sprawie udostępniania terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych lub masowych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Limanowa.

Jednocześnie Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż z dniem wejścia w życie ww. zarządzenia, traci moc zarządzenie nr 10/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 21.02.2020 r. w sprawie udostępniania terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych lub masowych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Limanowa (zn. spr.: ZG.715.4.2020 z dnia 21.02.2020 r.)