Asset Publisher Asset Publisher

Witamy w Nadleśnictwie Limanowa

Lasy Nadleśnictwa Limanowa zlokalizowane są na stokach wzniesień Beskidu Wyspowego i Gorców.

Niemal 87% zajmują siedliska lasu górskiego a 11% siedliska lasu mieszanego górskiego. W składzie gatunkowym drzewostanów przeważają trzy gatunki: buk 41%, jodła 44% i świerk 11%. Pozostałe gatunki (np. jawor, jesion, modrzew, dąb) występują rzadziej, stanowią jednak cenne domieszki podnoszące bioróżnorodność. Ponad 3/4 lasów to drzewostany rodzimego pochodzenia, powstałe z odnowienia naturalnego. Przeciętny wiek drzewostanów to 64 lata, a przeciętna zasobność: 236 m³ drewna na ha.