Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacji leśnej

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Limanowa prowadzona jest w oparciu o "Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Limanowa na lata 2016 - 2025". Corocznie w zajęciach terenowych i kameralnych z leśnikiem bierze udział średnio 5000 dzieci ze szkół z terenu całego powiatu.

Działalność edukacyjna w Ndleśnictwie Limanowa prowadzona jest na kilka sposobów. Możliwe są lekcje terenowe, lekcje w izbie edukacyjnej, spotkania, warsztaty, prelekcje w siedzibach placówek oświatowych, akcje, imprezy okolicznościowe.

W działalności edukacyjnej Nadleśnictwa wykorzystywane są następujące obiekty dydaktyczne:

Izba leśna Nadleśnictwa Limanowa

Izba edukacji leśnej Nadleśnictwa Limanowa zlokalizowana jest w budynku administracyjnym przy ulicy Kopernika 3 w Limanowej, może pomieścić do 30 osób. Na wyposażeniu sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia odbywają się przy udziale leśnika.

Ścieżka przyrodniczo - leśna - "Ostra"

Ścieżka zlokalizowana jest w u podnóża szczytu Cichoń, znanego również jako Tokoń w Beskidzie wyspowym. Góry te charakteryzują się występowaniem odosobnionych szczytów, z wierzchołków których rozpościerają  się niepowtarzalne widoki. Trasa została wytyczona na terenie leśnictwa Ostra. Ścieżka ma długość dwóch kilometrów i jej przejście nie powinno sprawiać problemów nawet najmłodszym dzieciom. Przejście trasy w obie strony zajmuje od dwóch do czterech godzin. Na początku i końcu trasy umieszczone zostały tablice zawierające plan sytuacyjny ścieżki z oznaczeniem jej przebiegu. Wzdłuż trasy znajduje się pięć tablic informacyjnych, których celem jest zwrócenie uwagi na przyrodę mijanych terenów. Na trasie znajdują się również ławki służące d o odpoczynku. Na końcu trasy znajduje się wiata wypoczynkowa oraz miejsce przeznaczone do rozpalenia ogniska. WIATA WYPOCZYNKOWA ORAZ MIEJSCE PRZEZNACZONE DO ROZPALENIA OGNISKA TYMCZASOWO ZAMKNIĘTE.

Leśna ścieżka dydaktyczna - „Lubogoszcz”

Ścieżka znajduje się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Limanowa. Wejście na  trasę znajduje się około 200 m od Bazy Szkoleniowo -  Wypoczynkowej „Lubogoszcz”. Cała trasa ma 2 km długości i w najwyższym punkcie osiąga 646 m n.p.m. Wzdłuż trasy umiejscowiono 10 przystanków, zaznaczonych modrzewiowymi słupkami, wyposażonymi w kod QR, umożliwiającymi odczytanie informacji na stronie Nadleśnictwa. Ścieżka wiedzie przez jodłowy gospodarczy drzewostan nasienny. Ścieżka ma za zadanie zapoznać odwiedzających z najważniejszymi zagadnieniami w dziedzinie leśnictwa. Z walorów ścieżki można korzystać samodzielnie lub przy udziale pracownika Nadleśnictwa.