Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z miejsc wyznaczonych do rozniecania ognia (miejsc ogniskowych) na terenie Nadleśnictwa Limanowa

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 12.09.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 22/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do rozniecania ognia.