Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z obiektów małej retencji zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Limanowa

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 24.03.2020 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów małej retencji zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Limanowa.