Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z dobrodziejstw pochodzących z ekosystemu leśnego: drewna, owoców roślin runa, grzybów, ziół, choinek i innych, mających zastosowanie w przemyśle drzewnym, farmaceutyce czy w gospodarstwach domowych. Priorytetem przy korzystaniu z tych unikalnych zasobów przez społeczeństwo powinno być zachowanie trwałości ekosystemu leśnego.

Pozyskiwanie drewna jest regulowane planem urządzenia lasu, którego założenia określają możliwą ilość drewna, jaką można pozyskać bez uszczerbku dla lasu. Rozmiar pozyskania drewna w Nadleśnictwie Limanowa na 10 - letni okres obowiązywania PUL wynosi 416 tys m3 drewna. Wartość ta stanowi 51 % przyrostu masy drzewnej. Pozostałe 49% pozostanie w lesie, zwiększając zasoby leśne Nadleśnictwa. Dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce leśnej, w latach 2006 - 2015 nasze drzewostany zwiększyły swoje zasoby z 2 do 2,6 miliona m3 drewna, co stanowiło wzrost o 33 %.