Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "CROSS-19"

W miesiącu czerwcu Lasy Państwowe realizowały zadania akcji pn.: „CROSS-19”. Główny cel tej akcji skupia się kontroli nielegalnych wjazdów pojazdów typu cross lub quad na teren Lasów Państwowych.

Straż Leśna Nadleśnictwa Limanowa - we współpracy z Nadleśnictwami: Brzesko i Stary Sącz, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Komendą Powiatową Policji w Limanowej - zrealizowała 12 służb na swoim terenie, w wyniku których podjęto 13 interwencji. Podczas kontroli stwierdzono 5 przypadków rozjeżdżania powierzchni leśnych pojazdami crossowymi oraz quadami. Nałożono również 5 mandatów karnych za ww. wykroczenia. W czasie trwania akcji „CROSS-19” za pomocą fotopułapek ujawniono również 4 przypadki wjazdów samochodami osobowymi - sprawy zakończono nałożeniem 4 mandatów karnych.

Przypominamy, że rozdział 5. Ustawy o lasach określa zasady wjazdu do lasu. Ruch pojazdem silnikowym - samochodem, motocyklem czy quadem, a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Nie zastosowanie się do przepisów jest wykroczeniem, za które może być nałożona kara grzywny.

Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.