Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z obozowisk harcerskich na terenie Nadleśnictwa Limanowa 08.04.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Zakaz wstępu do lasu! 04.04.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Koronawirus: jak bezpiecznie wybrać się do lasu w czasie epidemii? 24.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
KOMUNIKAT! 24.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno - turystycznych na terenie Nadleśnictwa Limanowa 24.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Regulamin korzystania z obiektów małej retencji zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Limanowa 24.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Decyzja nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa 24.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Decyzja nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa 20.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
STOP POŻAROM TRAW! 20.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
KOMUNIKAT 13.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Poszukiwania padłych dzików. 13.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Podwyżka VAT drewna opałowego 13.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Wiosna! Wiosna! Wiosna! 11.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Inwentaryzacja zwierzyny 11.03.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż na terenach leśnych przylegających do tras narciarstwa biegowego na Mogielicy prowadzone będą planowe zabiegi gospodarcze. Zabiegi będą prowadzone na terenie...
Udostępnianie terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych lub masowych. 21.02.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Bajkowe Ferie z Limanowskim Domem Kultury! Vol. 2! 06.02.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
XXIV Wojewódzka Konferencja Pszczelarska 04.02.2020 | Patrycja Wójtowicz ...
Informacja dotycząca RODO 04.02.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Ferie z Dziećmi z Gminy Niedźwiedź :)! 03.02.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...