Wydawca treści Wydawca treści

UWAGA!!! PRACE LEŚNE!! Leśnictwo Mogielica! 01.06.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
UWAGA!!! PRACE LEŚNE!! Leśnictwo Skalne! 01.06.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
W dniu 04.06.2021 r. Nadleśnictwo Limanowa będzie nieczynne.
Szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie 29.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
"Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Limanowa! 28.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa wspiera walkę z COVID-19! 04.05.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Majówka! 30.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Majówka 21! 26.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
"Cztery żywioły w lasach"! Konkurs! 23.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
"Przywróć naszą Ziemię"! 22.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Stop pożarom traw! 19.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Edukacja zdalna! Zaczynamy! 13.04.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Czuwam! dla Ziemi 24.03.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Międzynarodowy Dzień Lasów 2021 16.03.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Zarządzenie nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 16.03.2021 r. 16.03.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, że prowadzi sprzedaż sadzonek na szkółce zlokalizowanej w Szczyrzycu - Pogorzanach.
W tym roku w dniach 11-13 marca Lasy Państwowe organizują niecodzienne wydarzenie dla miłośników sów oraz dzikiej przyrody!
Zasady korzystania z dróg leśnych 04.03.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
27 lutego br. wyznaczeni pracownicy Nadleśnictwa Limanowa razem z przedstawicielami Kół Łowieckich z terenu administrowanego przez nasze Nadleśnictwo brało udział w corocznej inwentaryzacji...
Poszukiwania z GP GOPR 24.02.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...

Lista aktualności Lista aktualności

"Cztery żywioły w lasach"! Konkurs!

Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje projekt pn.: „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Jednym z zaplanowanych w projekcie działań jest przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt.: "Cztery żywioły w lasach". Celem konkursu jest promocja i popularyzacja wiedzy nt. przyczyn oraz skutków klęsk żywiołowych spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne w polskich lasach, jak również pogłębianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce, mających na celu zapobieganie i ograniczenie skutków tych klęsk.

Nadesłane prace plastyczne muszą przedstawiać zdarzenia związane z tematem przewodnim konkursu – czterema żywiołami występującymi w lasach. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki, uczniowie klas I–III szkół podstawowych, uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://www.zywiolywlasach.pl/konkursy/konkurs-plastyczny-kleski-ekologiczne-w-lasach/

Więcej informacji o projekcie: https://www.zywiolywlasach.pl/

Zachęcamy do czynnego udziału w konkursie! I w całym projekcie!