Wydawca treści Wydawca treści

Zimowy weeeekend! 15.01.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Limanowskie rysie! 12.01.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
Decyzja 01/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa 08.01.2021 | Magdalena Tomasiewicz ...
31 grudnia to dla Nas – ludzi - magiczna data! To czas szalonego i hucznego świętowania, podsumowywania mijającego roku, snucia planów na przyszłość, a dla zwierząt?
Torfowiska są niezwykle cennymi podmokłymi siedliskami, powstałymi wskutek akumulacji osadów organicznych. Zdecydowana większość polskich torfowisk zlokalizowana jest w północnej części kraju, w...
Okres poświąteczny to czas podsumowań - liczymy ile potraw było na wigilijnym stole, ile prezentów otrzymaliśmy, ile życzeń złożyliśmy, a My (leśnicy :)) liczymy jeszcze jedno - choinki!
W dniu 24.12.2020 r. Nadleśnictwo Limanowa będzie nieczynne.
Boże Narodzenie 2020 23.12.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa informuje o zamiarze przeprowadzenia zamiany gruntów.
Limanowskie wilki 22.12.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Sprzedaż choinek 2020 - PRZEDŁUŻONA! 22.12.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Przedświąteczny czas! 21.12.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Kolejne działania z KOSG Nowy Sącz! 17.12.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Oddajmy Królowej co królewskie! 15.12.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, że sprzedaż choinek w odbywać się będzie w dniach 17, 18 oraz 21 grudnia, w godzinach od 07:30 do 14:30.
Wspólne działania z KOSG 08.12.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Submisja! 25.11.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów...
Morze? Ale bez wody? 13.11.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...
Pustułka uratowana! 12.10.2020 | Magdalena Tomasiewicz ...

Lista aktualności Lista aktualności

Coroczny przegląd lasów HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Corocznie limanowscy leśnicy dokonują przeglądu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych. Po co to robimy? Żeby sprawdzić czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, czy jest na stałym poziomie, a być może uległ poprawie.

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa stwierdza się występowanie:

a) 148,56 ha lasów w kategorii HCVF 1.1.a - tj.: lasy w rezerwatach przyrody;

b) 156,67 ha lasów w kategorii HCVF 1.2. - tj.: ostoje zagrożonych i ginących gatunkó;

c) 2580,58 ha lasów w kategorii HCVF 2. - tj.: kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej;

d) 24,26 ha lasów w kategorii HCVF 3.1 - tj.: ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące;

e) 3111,34 ha lasów w kategorii HCVF 3.2 - tj.: ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy;

f) 8333,87 ha lasów w kategorii HCVF 4.1 - tj.: lasy wodochronne;

g) 8333,87 ha lasów w kategorii HCVF 4.2 - tj.: lasy glebochronne;

h) 21,49 ha lasów w kategorii HCVF 6. - tj.: lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - obiekty poligonowe;

i) 7 szt. obiektów punktowych w lasach w kategorii HCVF 6. - tj.: lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w roku 2020 można znaleźć w załączniku. Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/drzewostany-hcvf#.X74nO7PdhPY

Znaleźć tam można wyniki monitoringu z ubiegłego roku, a także mapowe załączniki obrazujące rozmieszczenie lasów poszczególnych kategorii HCVF na terenie Nadleśnictwa Limanowa.

Jednocześnie przypominamy, że każdy może przesłać Nam swoje uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów. Kontakt z Nami: limanowa@krakow.lasy.gov.pl.