Lista aktualności Lista aktualności

Nie wypalaj traw !

Pożary lasów, do których w większości przypadków doprowadza ludzka bezmyślność, są zagrożeniem nie tylko dla ekosystemu, ale także i dla ludzi, których gospodarstwa graniczą z lasami lub znajdują się na terenie obszarów leśnych.

Do pożarów w lasach dochodzi najczęściej wiosną. Niejednokrotnie przyczyną pożarów jest wypalanie traw na łąkach. Przeważnie ogień podkładają dorośli, ale często zdarza się, że robią to w towarzystwie dzieci. Ten zły zwyczaj „kultywowany" jest od dawna. Dzieci wprowadzane są przez to w błąd i dezinformowane, tym bardziej, że w szkołach prowadzona jest edukacja ekologiczna i uczy się młodych ludzi, by tak właśnie nie postępowali.

            Wypalanie traw dla ekosystemu łąkowego jest bowiem ogromnie szkodliwe. Wysoka temperatura powoduje wyjałowienie gleby, a rzekome nawożenie i użyźnianie tym sposobem jest mitem. Ogień zabija ptaki i drobne ssaki, a także ogromne ilości pożytecznych owadów i organizmów glebowych, poprawiających właściwości gleby. Wypalanie traw jest zagrożeniem nie tylko dla zwierząt, ale i dla ludzi. Dym, powstający przy wypalaniu sprawia, że do atmosfery dostają się olbrzymie ilości toksyn. Zadymienie w okolicy ruchliwych dróg jest często przyczyną wypadków drogowych.

Leśne zakazy i nakazy:

  • Nie wolno rozniecać ognia w lesie, ani do 100 metrów od granicy lasu.
  • Ogniska urządzać można tylko na wyznaczonych do tego miejscach.
  • Zabronione jest wypalanie wierzchniej warstwy gleby i suchych roślin.
  • W niektórych przypadkach, gdy obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu, wydany na podstawie wysokiego stopnia zagrożenia pożarem, wejście karane jest grzywną.

Więcej o szkodliwości wypalania traw

Mapa okresowych zakazów wstępu do lasu

Mapa aktualnego zagrożenia pożarowego lasów