Lista aktualności Lista aktualności

Wiatr wyrządził szkody w lasach

Bardzo silny, porywisty wiatr, który 15-go i 16-go maja dał się we znaki mieszkańcom limanowszczyzny, spowodował duże straty w drzewostanach zarządzanych przez Nadleśnictwo Limanowa.

Wstępnie oszacowano, że uszkodzeniu uległo 16 000 m3 drzew w postaci wywrotów i złomów. Całkowicie wiatr przewrócił łącznie 44 hektary lasu. Największe szkody wystąpiły w Leśnictwie Lubogoszcz, obejmującym zasięgiem masywy Lubonia Wielkiego, Małej Góry i Lubogoszczy.

Przestrzegamy turystów przed wchodzeniem na teren uszkodzonych lasów. Niebezpieczeństwo poruszania się po lesie powodują sztuki pochylone, oparte o inne drzewa (tzw. zawieszone), wywroty (sztuki powalone wraz z korzeniami), które kryją w drewnie naprężenia. Wejście na kłodę, nagięty konar itp. może spowodować uwolnienie naprężenia, przemieszczenie drzewa i w efekcie groźny wypadek.

Właściciele lasów mogą zwracać się w sprawach legalizacji drewna oraz doradztwa w zakresie gospodarki leśnej do pracowników terenowych: KONTAKTY

Polecamy ponadto artykuł w czerwcowym Głosie Limanowskim