Lista aktualności Lista aktualności

"Las w Twoich rękach"

W miesiącu kwietniu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Limanowej po raz czwarty odbył się konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, którego hasło w tym roku brzmiało: "Las w Twoich rękach".

Celem konkursu było przybliżenie uczniom problematyki ekologicznej związanej ze środowiskiem leśnym, popularyzowanie idei ochrony lasów oraz ich mieszkańców, kształcenie umiejętności związanych z korzystaniem z różnych źródeł wiedzy, a także integrowanie społeczności uczniowskiej.

Konkurs prowadzony był w klasach IV - VI i cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Nagrodzono 16 najpiękniejszych prac. Oprócz pierwszego, drugiego i trzecich miejsc w każdej kategorii wiekowej, jury przyznało również Grand Prix.

Podczas uroczystości obchodów "Dnia Ziemi" laureatom konkrusu zostały wręczone dyplomy i nagrody. Jednym ze sponsorów nagród było również Nadleśnictwo Limanowa.

Gratulujemy zwycięzcom! Gratulujemy Opiekunom!

Dzięki za trud włożony zarówno z prace konkursowe, jak i organizację konkursu!