Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "Wieniec 23"

W dniach od 6 do 14 marca br. realizowana będzie akcja Straży Leśnej pod kryptonimem "Wieniec 23".

Akcja ma na celu:

  • ochronę zwierzyny;
  • przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa i przejawów wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;
  • kontrolę legalności skupu i obrotu zwierzyną;
  • egzekwowanie, głównie od osób trudniących się zbieraniem zrzutów poroży, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie tzw. umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt dziko żyjących.