Lista aktualności Lista aktualności

Obiekt edukacyjno - turystyczny miejsce odpoczynku "Ostra" tymczasowo zamknięty.

Nadleśnictwo Limanowa informuje o tymczasowym zamknięciu obiektu edukacyjno - turystycznego - miejsce odpoczynku "Ostra".

Miejsce odpoczynku "Ostra" zlokalizowane jest w pododz. 100c. - Leśnictwo Ostra, miejscowość - Słopnice - oś. Leśniówka. Jest to równocześnie ostatni przystanek ścieżki przyrodniczo - leśnej "Ostra". W tym miejscu znajduje się drewniana wiata, ławki, ławostoły. OBIEKT TYMCZASOWO ZAMKNIĘTY.