Lista aktualności Lista aktualności

Prace gospodarcze w leśnictwie Lubogoszcz - masyw Lubogoszczy

Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż na terenach leśnych przylegających do szlaku czerwonego

z Mszany Dolnej na szczyt Lubogoszczy

prowadzone będą planowe zabiegi gospodarcze z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Zabiegi prowadzone będą na terenie leśnictwa Lubogoszcz, w pododdziale 310.

Planowany termin przeprowadzenia prac: 26.06.2022 r. - 30.09.2022 r.

Nadleśnictwo informuje o wyłączeniu fragmentu szlaku i przekierowaniu ruchu turystycznego na szlak zastępczy.

Osoby znajdujące się na szlaku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania umieszczonego na terenie leśnym, a także o wyrozumiałość. Nadleśnictwo dokłada starań, aby prace gospodarcze przeprowadzone były w sposób jak najszybszy oraz najmniej uciążliwy dla turystów.

Mapa z lokalizacją obszarów objętych działaniami gospodarczymi znajduje się w załączniku poniżej.

Tablice z okresowym zakazem wstępu obowiązują!